لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (29)
تالیف (93)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جواهر البلاغه (متن درسی)
نويسنده:سیداحمد هاشمی - واریان - 360 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 2 -04-6918-964 انتخاب
2- الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه
نويسنده:زین‌الدین‌بن‌علی شهیدثانی - واریان - 484 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 964-6918-00-X انتخاب
3- الهدایه
- واریان - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -02-6918-964 انتخاب
4- روش تحصیل ادبیات عرب در حوزه
نويسنده:غلامعلی صفایی - واریان - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -16-6918-964 انتخاب
5- شرح ابن عقیل
نويسنده:بهاء‌الدین‌عبدالله عقیل ؛ شارح:سیدعلی حسینی - واریان - 564 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 964-6918-14-X انتخاب
6- ویژه‌نامه هفتمین همایش کتاب سال حوزه
تهيه و تنظيم: دبیرخانه کتاب سال حوزه، معاونت پژوهشی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 5 -87-6918-964 انتخاب
7- اسلام و اقلیت‌های مذهبی
نويسنده:محمدباقر طاهری - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 1 -61-6918-964 انتخاب
8- جریان‌شناسی فکری معارضان قیام کربلا
نويسنده:محمدرضا هدایت‌پناه - مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه‌ی علمیه - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 9 -40-6918-964 انتخاب
9- آشنایی با کلام جدید و فلسفه دین
نويسنده:علی ربانی‌گلپایگانی - واریان - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 4 -17-6918-964 انتخاب
10- روان‌خوانی و تجوید قرآن کریم "با تجدیدنظر و اضافات"
تهيه كننده:علی حبیبی ؛ تهيه كننده:محمدرضا شهیدی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 6 -64-6918-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10