لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (98)
تالیف (119)
ترجمه (54)
تهران (171)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (18)

تعداد یافت شده (173) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جامع زبان تخصصی
مترجم:میمنت رحمتی - بامداد کتاب - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -72-8131-964 انتخاب
2- مبانی روانی - اجتماعی تربیت بدنی و ورزش
نويسنده:بهروز عبدلی - بامداد کتاب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 0 -74-8131-964 انتخاب
3- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - بامداد کتاب - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 5 -63-8131-964 انتخاب
4- فرهنگ جامع تربیت بدنی - ورزش (انگلیسی به فارسی - فارسی به انگلیسی)
نويسنده:حسن فهیم‌دوین ؛ ويراستار:علی‌محمد امیرتاش - بامداد کتاب - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 2 -73-8131-964 انتخاب
5- آسیب‌شناسی ورزشی
نويسنده:سیدحمید خداداد - بامداد کتاب - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 3 -47-8131-964 انتخاب
6- خلاقیت در مربیگری
نويسنده:جری لینچ ؛ مترجم:محمدرضا کردی ؛ مترجم:محمدرضا اسد - بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 1 -48-8131-964 انتخاب
7- بهداشت و ورزش
نويسنده:محمدحسین اقبالی ؛ ويراستار:سیده‌زیبا اجتهد - بامداد کتاب - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 2 -87-8131-964 انتخاب
8- آموزش کوه‌پیمایی و کوهنوردی: از مقدماتی تا پیشرفته
نويسنده:غلامحسین حسن‌پور - بامداد کتاب - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -33-8131-964 انتخاب
9- راهبردهای تغذیه‌ای در فعالیت‌های ورزشی و کنترل وزن
نويسنده:عباسعلی گائینی - بامداد کتاب - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 9 -58-8131-964 انتخاب
10- تمرینات والیبال برای قهرمانان
نويسنده:ماری وایز ؛ مترجم:اسفندیار خسروی‌زاده ؛ مترجم:عابده حقدادی - بامداد کتاب - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 3 -64-8131-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18