لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (13)
تالیف (19)
ترجمه (35)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آداب معاشرت و تربیت جنسی کودک: در اجتماع چگونه باید بود شما به مهمانی آمده‌اید
نويسنده: ساپتکف ؛ مترجم:صادق سرابی - سیمین ‌دخت - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 14000 ریال - 4 -09-8587-964 انتخاب
2- تجارت با اینترنت
مترجم:محسن نهاوندیان - سیمین ‌دخت - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 15000 ریال - 6 -11-8587-964 انتخاب
3- اورژانس‌های طبی پیش بیمارستانی (پایه)
مترجم:سعیده خرم‌نیا ؛ مترجم:فرهاد رضوانی ؛ مترجم:هدیه سلطانی - سیمین ‌دخت - 976 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 250000 ریال - 964-8587-23-X انتخاب
4- اورژانس‌های طبی پیش‌بیمارستانی (پیشرفته)
نويسنده:روندا بک ؛ نويسنده:استیون‌جی. رام ؛ نويسنده:اندرو پالک - سیمین ‌دخت - 724 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2500 نسخه - 5 -51-8587-964 انتخاب
5- اورژانس‌های طبی پیش‌بیمارستانی (میانی)
نويسنده:برایان بلدسو ؛ نويسنده:رابرت‌اس پورتر ؛ نويسنده:ریچارد چری - سمین دخت - 526 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5500 نسخه - 300000 ریال - 7 -47-8587-964 انتخاب
6- اورژانس‌های طبی پیش بیمارستانی (پایه)
مترجم:سعیده خرم‌نیا ؛ مترجم:فرهاد رضوانی ؛ مترجم:هدیه سلطانی - سیمین ‌دخت - 976 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 129000 ریال - 964-8587-23-X انتخاب
7- گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (لوایح حقوقی)
گردآورنده:علیرضا طیرانیان - سیمین ‌دخت - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 8 -55-8587-964 انتخاب
8- گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (لوایح حقوقی)
گردآورنده:علیرضا طیرانیان - سیمین ‌دخت - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1600 نسخه - 75000 ریال - 8 -55-8587-964 انتخاب
9- اصول و راهنمای ساخت روبات با استفاده از میکروکنترلرهای PIC
نويسنده:جان آیووین ؛ مترجم:محمد مشاقی‌طبری - سیمین ‌دخت - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2500 نسخه - 29000 ریال - 0 -14-8587-964 انتخاب
10- اورژانس‌های طبی پیش‌بیمارستانی
نويسنده:روندا بک ؛ نويسنده:استیون‌جی. رام ؛ نويسنده:اندرو پالک - سیمین ‌دخت - 722 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7700 نسخه - 5 -51-8587-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6