لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (41)
تالیف (14)
ترجمه (44)
تهران (58)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Focusing on IELTS listening and speaking skills
گردآورنده:کامران افشار - رادمهر - 110 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 5 -22-8673-964 انتخاب
2- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
3- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
4- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
5- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
6- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
7- Focusing on IELTS: reading, vocabulary and multiskills
نويسنده:مایکل وینس ؛ نويسنده:پیتر ساندرلند ؛ گردآورنده:کامران افشار - رادمهر،دژ،خوشه - 126 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 5 -22-8673-964 انتخاب
8- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 152 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
9- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،دژ،خوشه - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
10- داستانهای وحشت: از نویسندگان بزرگ جهان
مترجم:بهاره پاریاب - رادمهر،توسن دانش،ماهی‌ طلایی - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -30-8673-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6