لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زایش تراژدی از روح موسیقی، یا، "یونان‌گروی و بدبینی"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:رویا منجم - نشر پرسش - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 4400 نسخه - 18000 ریال - 6 -05-8687-964 انتخاب
2- واقعیت‌هایی برای خانواده‌ها (راهنمای عملی برای والدین)
گردآورنده:سیدحمید آتش‌پور ؛ گردآورنده:مریم لولاکی ؛ گردآورنده:فریماه افشارزاده - پرسش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 8 -04-8687-964 انتخاب
3- نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی
نويسنده:ناصر یوسفی ؛ نويسنده:مسعود رستمی ؛ نويسنده:بیژن هوشنگی - پرسش - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3300 نسخه - 60000 ریال - 9 -09-8687-964 انتخاب
4- نگین اندیشه "گزین گویه‌های زندگی"
گردآورنده:ایوب کیانچی - پرسش - 182 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 3 -15-8687-964 انتخاب
5- زایش تراژدی از روح موسیقی، یا، "یونان گرایی و بدبینی"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:رویا منجم - نشر پرسش - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 4400 نسخه - 18000 ریال - 6 -05-8687-964 انتخاب
6- کلیسای مسیح در ادوار تاریخی
نويسنده:محمد مددپور - پرسش - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 نسخه - 13000 ریال - 964-8687-03-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1