لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (7)
تالیف (5)
ترجمه (6)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی‌تون رو عوض کنین
نويسنده:آلن کلاین ؛ مترجم:علیرضا جلالی - سنایی - 238 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 7 -11-8746-964 انتخاب
2- زندگی‌تون رو عوض کنین
نويسنده:آلن کلاین ؛ مترجم:علیرضا جلالی - سنایی - 236 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 7 -11-8746-964 انتخاب
3- شاهکار: تاریخ منظوم ایران: از جانشینان شاه عباس اول تا ظهور نادر
نويسنده:رحیم معینی‌کرمانشاهی - سنایی - 474 صفحه - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2200 نسخه - 5 -12-8746-964 انتخاب
4- جوهرالذات
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:تیمور برهان‌لیمودهی - سنایی - 960 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 72000 ریال - 1 -00-8746-964 انتخاب
5- زندگی‌تون رو عوض کنین
نويسنده:آلن کلاین ؛ مترجم:علیرضا جلالی - سنایی - 238 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 7 -11-8746-964 انتخاب
6- جوهر زندگی
شاعر:هرمز ظهیری - سنایی - 192 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 964-8746-01-X انتخاب
7- زندگی‌تون رو عوض کنین
نويسنده:آلن کلاین ؛ مترجم:علیرضا جلالی - سنایی - 238 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 7 -11-8746-964 انتخاب
8- کلیات دیوان شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:محمدحسن فروزانفر - سنایی - 784 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 2500 نسخه - 9 -07-8746-964 انتخاب
9- کلیات دیوان شمس تبریزی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی (مولوی)
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:محمدحسن فروزانفر - سنایی - 752 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 2500 نسخه - 7 -08-8746-964 انتخاب
10- زندگی‌تون رو عوض کنین
نويسنده:آلن کلاین ؛ مترجم:علیرضا جلالی - سنایی - 238 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1200 نسخه - 7 -11-8746-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2