لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلامت معنوی و خلاقیت
نويسنده:عبدالرضا کردی - مطالعات خانواده - 106 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 9 -03-8835-964 انتخاب
2- دانستنی‌های ازدواج در هفت جلسه
نويسنده:مریم ادیب - مطالعات خانواده - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 964-8835-11-X انتخاب
3- چگونه فرزند خلاق داشته‌باشیم
تدوين:اعظم امراللهی - مطالعات خانواده - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 9 -20-8835-964 انتخاب
4- گفتارهای ناب
نويسنده:نوید ظریف‌پور - مطالعات خانواده - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 7 -18-8835-964 انتخاب
5- تقویت نواندیشی و نوآوری در کلاس درس
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - مطالعات خانواده - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -07-8835-964 انتخاب
6- رشد خلاق در آموزش خلاق
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - مطالعات خانواده - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 3 -06-8835-964 انتخاب
7- موانع خلاقیت و روشهای برطرف کردن آنها
نويسنده:عبدالرضا کردی ؛ ويراستار:معصومه نصابی - مطالعات خانواده - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5500 ریال - 7 -04-8835-964 انتخاب
8- استرس = stress: مجموعه‌ای از رهنمون و تکنیک برای مدیریت کردن فشار کار و استفاده مثبت از استرس
نويسنده:مری ریچاردز ؛ مترجم:سعید دوج - مطالعات خانواده - 136 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 8 -12-8835-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1