لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (10)
تالیف (22)
ترجمه (28)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (49)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تی‌کی و بوگندوی بزرگ
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 4 -06-8890-964 انتخاب
2- تی‌کی و بابایگا
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 8 -04-8890-964 انتخاب
3- تی‌کی و غول‌ جادو
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 964-8890-03-X انتخاب
4- تی‌کی و دیوها
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 6 -05-8890-964 انتخاب
5- تی‌کی و اشباح
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 1 -02-8890-964 انتخاب
6- تی‌کی و غول‌ها
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 3 -01-8890-964 انتخاب
7- تی‌کی
نويسنده:آنا فاینبرگ ؛ نويسنده:باربارا فاینبرگ ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - پنجره - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 7000 ریال - 5 -00-8890-964 انتخاب
8- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ: بر اساس کهن‌ترین نسخه‌ها
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:سیدمحمدرضا جلالی‌نائینی ؛ مصحح:عبدالله نورانی‌وصال‌شیرازی - پنجره - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 55000 ریال - 1 -50-8890-964 انتخاب
9- جنگل و دشت و بیشه کی دوست شیمو می‌شه
شاعر:ناصر کشاورز - پنجره - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 964-8890-48-X انتخاب
10- گربه رو بوم خونه شیمو آتیش نشونه
شاعر:ناصر کشاورز ؛ نقاش:لوسی کازینس - پنجره - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 2 -41-8890-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5