لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (18)
تالیف (23)
ترجمه (6)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (11)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین قلندری: مشتمل بر چهار رساله در باب قلندری، خاکساری، فرقه عجم و سخنوری
گردآورنده:سیدابوطالب میرعابدینی ؛ گردآورنده:مهران افشاری - فراروان - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 1 -3-90011-964 انتخاب
2- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 8 -5-90011-964 انتخاب
3- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 6 -6-90011-964 انتخاب
4- آشنای غنچه‌ها: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد - پنجره - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 5 -1-90011-964 انتخاب
5- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90011-964 انتخاب
6- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1000 ریال - 2 -8-90011-964 انتخاب
7- صدای پای بهار: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:محمد ناصری ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 64 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 3 -2-90011-964 انتخاب
8- دیدار با دریا: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:عبدالمجید نجفی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 64 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1500 ریال - 7 -0-90011-964 انتخاب
9- میهمان آسمان: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:ناصر نادری ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 72 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1700 ریال - 1 -3-90011-964 انتخاب
10- یک بقچه برکت: قصه‌های زندگی امام خمینی (س) برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 72 صفحه - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1700 ریال - 964-90011-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3