لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (21)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طلوع محمد: برگزیده‌ای از: اشعار غیر عاشقانه
شاعر:مهدی سهیلی - سنایی - 402 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 13 سال 1377 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 5 -0-90105-964 انتخاب
2- ای قلبها بسوزید: اشعار مذهبی
نويسنده:حسن ژولیده‌نیشابوری ؛ مقدمه:محمد بهشتی - سنایی - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1377 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 0 -8-90105-964 انتخاب
3- طلوع محمد: برگزیده‌ای از اشعار غیر عاشقانه از کتابهای: اشک مهتاب، سرود قرن، عقاب و چند شعر تازه
شاعر:مهدی سهیلی - سنایی - 400 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 5 -0-90105-964 انتخاب
4- دیوان مولانا محتشم کاشانی شامل: رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، ...
گردآورنده:محمدعلی گرگانی ؛ مقدمه:سیدحسن سادات‌ناصری - سنایی - 610 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 9 -9-90105-964 انتخاب
5- ای شمعها بسوزید
شاعر:رحیم معینی‌کرمانشاهی - سنایی - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 18 سال 1381 - 10000 نسخه - 25000 ریال - 964-90105-3-X انتخاب
6- ای شمعها بسوزید
شاعر:رحیم معینی‌کرمانشاهی - سنایی - 410 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 19 سال 1384 - 10000 نسخه - 36000 ریال - 964-90105-3-X انتخاب
7- طلوع محمد (ص)
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 400 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 12 سال 1375 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 5 -0-90105-964 انتخاب
8- فیه ما فیه
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی - سنایی - 646 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 76500 ریال - 1 -2-90105-964 انتخاب
9- گنج غزل: مجموعه هشتصد غزل از دویست شاعر
به‌اهتمام:مهدی سهیلی - سنایی - 580 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 11 سال 1375 - 10000 نسخه - 11500 ریال - 4 -6-90105-964 انتخاب
10- دیوان قصائد و ترجیعات و غزلیات فریدالدین عطار نیشابوری
نويسنده:سعید نفیسی - سنایی - 564 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 7 سال 1375 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 8 -4-90105-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3