لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (7)
تهران (5)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زایش تراژدی از روح موسیقی، یا، "یونان گرایی و بدبینی"
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:رویا منجم - نشر پرسش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 4 -8-90453-964 انتخاب
2- آواز قو (مجموعه شعر)
نويسنده:پرویز حسینی - نشر پرسش - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 1500 ریال - 1 -4-90453-964 انتخاب
3- زیر پای همهمه: مجموعه شعر
نويسنده:ایرج ضیایی - نشر پرسش - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 3000 ریال - 3 -3-90453-964 انتخاب
4- بالهای ارغوانی یاد (مجموعه داستان کوتاه)
نويسنده:شاهرخ تندروصالح - نشر پرسش - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 964-90453-5-X انتخاب
5- افلاطون: واپسین روزهای سقوط: آپولوژی، کریتو، فئدو
مترجم:جاوید جهانشاهی ؛ بازنويسي:محمود بینامطلق - نشر پرسش - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5500 نسخه - 13000 ریال - 2 -9-90453-964 انتخاب
6- قضیه واگنر
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:رویا منجم - نشر پرسش - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 6 -7-90453-964 انتخاب
7- هیدگر و شاعران
نويسنده:ورونیک‌ام. فوتی ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -6-90453-964 انتخاب
8- شامگاه بتان
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 5 -2-90453-964 انتخاب
9- دجال
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -1-90453-964 انتخاب
10- چهار سوار سرنوشت
نويسنده:ویلیام هابن ؛ مترجم:عبدالعلی دستغیب - نشر پرسش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 9 -0-90453-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1