لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (2)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پاسخ به پرسشهای شما در ویندوز 98
نويسنده:مارتین ماتیوز ؛ نويسنده:کارول‌باگز ماتیوز ؛ مترجم:پیمان بهبهانی - اکباتان - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 6 -5-90727-964 انتخاب
2- پاسخ به پرسشهای شما در ویندوز 98
مترجم:پیمان بهبهانی ؛ مترجم:کامیار بیگی - اکباتان - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 24000 ریال - 6 -5-90727-964 انتخاب
3- صادق هدایت
نويسنده:کیومرث پارسای - اکباتان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 نسخه - 4000 ریال - 5 -0-90727-964 انتخاب
4- خاقانی شروانی
نويسنده:کیومرث پارسای - اکباتان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 4 -6-90727-964 انتخاب
5- امیرکبیر
نويسنده:کیومرث پارسای - اکباتان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 نسخه - 4000 ریال - 3 -1-90727-964 انتخاب
6- زکریای رازی
نويسنده:آرش رشیدشمالی - اکباتان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 نسخه - 4000 ریال - 1 -2-90727-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1