لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (3)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ نامهای ایرانی
نويسنده:مهدی صادقی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 3 -2-91383-964 انتخاب
2- فرآیند طراحی محصول
نويسنده:فرامرز محمدی‌نژاد ؛ ويراستار:پردیس بهمنی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -5-91383-964 انتخاب
3- میوه گیاه‌درمانی (خواص میوه‌ها و گیاهان خوراکی) به انضمام چربی‌ها و مواد خوراکی مهم دیگر
نويسنده:سمیه صادقی ؛ نويسنده:سعیده بسلانپور - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 6 -6-91383-964 انتخاب
4- آموزش بیلیارد و اسنوکر "تکنیک، تاکتیک، آموزش"
نويسنده:کلایو اورتن ؛ مترجم:عزیزالله علیزاده - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 158 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -9-91383-964 انتخاب
5- 1700 نکته و تست مهندسی الکترونیک
نويسنده:فرزین پیلتن ؛ زيرنظر:عباس رضاییان - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 29500 ریال - 5 -1-91383-964 انتخاب
6- اساس مولکولی هموفیلی A و ژن‌درمانی
تدوين:زهرا اوسطی‌آشتیانی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 ریال - 4 -7-91383-964 انتخاب
7- اصول و راهنمای تعمیر و عیب‌یابی تلفن
نويسنده:استیون بیگ‌لو ؛ مترجم:رضا خوش‌کیش - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -0-91383-964 انتخاب
8- A thorough investigation of MA examination tests in TEFL (1375 - 1381)
نويسنده:کیوان ارشدی‌یاراحمدی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 2 -8-91383-964 انتخاب
9- روشهای آزمایشگاهی در بیوشیمی
نويسنده: جایارامان ؛ مترجم:زهرا اوسطی‌آشتیانی - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 1 -3-91383-964 انتخاب
10- ریما: مجموعه شعر
شاعر:امیر موحد - شرکت ‌تعاونی‌ نشر بامداد کتاب - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 964-91383-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1