لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (6)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از فراز خوابی بلند (جنگجوی آرام)
نويسنده:دانیل میلمن ؛ مترجم:حمیرا عموئی - حمیدا - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 9 -7-91445-964 انتخاب
2- خورشید عالی قاپو (شاه عباس)
نويسنده:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:مینا ترابی ؛ ويراستار:سمیرا نجدسمیعی - حمیدا - 554 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 24000 ریال - 7 -8-91445-964 انتخاب
3- پس فردا
نويسنده:آلان فولسوم ؛ مترجم:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:لادن محمودی - حمیدا - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4400 نسخه - 11500 ریال - 2 -5-91445-964 انتخاب
4- شیر
نويسنده:ژوزف کسل ؛ مترجم:کتایون نیلوفری ؛ ويراستار:نیلوفر حمیدا - حمیدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 0 -6-91445-964 انتخاب
5- قصر تانکارد
نويسنده:دایان پیرسون ؛ مترجم:نوشین ریشهری ؛ ويراستار:امیر طاهری - حمیدا - 340 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 6 -3-91445-964 انتخاب
6- گلهای جوان
نويسنده:امیرحسین خراسانیان - حمیدا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 4500 ریال - 964-91445-1-X انتخاب
7- عشق و اشباح = of Love And Shadows
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:نوشین ریشهری - حمیدا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4400 نسخه - 12000 ریال - 1 -0-91445-964 انتخاب
8- از تنهایی جوان
شاعر:محمدرضا احمدی - حمیدا - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3200 نسخه - 11500 ریال - 5 -9-91445-964 انتخاب
9- خاطرات اوا براون (همسر هیتلر)
مترجم:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی ؛ مصحح:نوشین حمیدا - حمیدا - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 نسخه - 14000 ریال - 4 -4-91445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1