لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (19)
تالیف (24)
ترجمه (1)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 948 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 42 سال 1384 - 5000 نسخه - 120000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
2- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و ملل مختلف
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 784 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1391 - 7000 نسخه - 180000 ریال - 2 -5-91680-964 انتخاب
3- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 978 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 36 سال 1378 - 20000 نسخه - 55000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
4- فیزیولوژی سلولی
نويسنده:همایون همایونفر - کتاب ایران - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 964-91680-1-X انتخاب
5- هراس آمدن صبح
شاعر:ندا ابکاری - کتاب ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 9500 ریال - 0 -6-91680-964 انتخاب
6- کوچه‌ای که پلاک ندارد [منتخبی از دو دفتر]
نويسنده:فرشته یمینی‌شریف - کتاب ایران - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 5000 ریال - 9 -7-91680-964 انتخاب
7- پل سن لوئیس ری
نويسنده:تورنتون‌نیون وایلدر ؛ مترجم:عزیزه عضدی - کتاب ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 7 -8-91680-964 انتخاب
8- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 946 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 47 سال 1388 - 10000 نسخه - 160000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
9- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 944 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 49 سال 1390 - 10000 نسخه - 200000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
10- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 948 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 35 سال 1376 - 20000 نسخه - 42000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3