لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز
نويسنده:جان‌کلیفورد مورتیمر ؛ مترجم:مصطفی جنتی‌عطائی - نشر کبوتر - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 964-92109-2-X انتخاب
2- حس هفتم
نويسنده:رد سرلینگ ؛ مترجم:مصطفی جنتی‌عطائی - نشر کبوتر - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 6 -4-92109-964 انتخاب
3- هتل مرگ
نويسنده:آندره موروا ؛ مترجم:مصطفی جنتی‌عطائی - نشر کبوتر - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 3 -0-92109-964 انتخاب
4- این قلب تنها
نويسنده:آرچ اوبولر ؛ مترجم:مصطفی جنتی‌عطائی - نشر کبوتر - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 1 -1-92109-964 انتخاب
5- آخرین بازمانده خانواده گریرسون و گاوصندوق
نويسنده:ویلیام فاکنر ؛ نويسنده: اوهنری ؛ مترجم:مصطفی جنتی‌عطائی - نشر کبوتر - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 8 -3-92109-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1