لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (3)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صفحه‌های گسترده کواتروپرو
نويسنده:حمید مقدم - سیمین ‌دخت - 940 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6100 نسخه - 36000 ریال - 2 -7-92723-964 انتخاب
2- اصول برنامه‌نویسی به زبان C
نويسنده:بایرون گوتفرید ؛ مترجم:مهران نصراللهی - سیمین ‌دخت - 808 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 نسخه - 35000 ریال - 0 -8-92723-964 انتخاب
3- داروشناسی بالینی ترور
نويسنده:برترام گاتزونگ ؛ مترجم:مهدی عباسقلی - سیمین ‌دخت - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 نسخه - 48000 ریال - 8 -4-92723-964 انتخاب
4- مجموعه سوالات فارموکولوژی امتحانات پره‌انترنی و دستیاری (از خرداد 1361 تا اسفند 1381)
تهيه و تنظيم:علی احمدوند ؛ زيرنظر:سیدحسن عادلی - سیمین ‌دخت - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 9 -9-92723-964 انتخاب
5- وهم
نويسنده:مجید رضوی‌رضوانی - سیمین ‌دخت - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 6 -5-92723-964 انتخاب
6- راهنمای فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 شامل: شرح مشکلات و مفاهیم ...
نويسنده:بهمن نجفی‌مقدم - سیمین ‌دخت - 425 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 26000 ریال - 3 -1-92723-964 انتخاب
7- راهنمای عربی پیش‌دانشگاهی 1 و 2
نويسنده:مهران نجفی‌مقدم - سیمین ‌دخت - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 19000 ریال - 5 -0-92723-964 انتخاب
8- رابطه ورزش با بیماریهای قلبی
نويسنده:رضا واحدی - سیمین ‌دخت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 18000 ریال - 1 -2-92723-964 انتخاب
9- علل اصلی تشخیص بیماریها
نويسنده:هنری‌هرولد فریدمن ؛ مترجم:علی آزاد - سیمین ‌دخت - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 9 -9-92723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1