لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (1)
تهران (18)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Read and write 1
نويسنده:سیدکاظم شجاعی ؛ نويسنده:طاهره حبیبی‌احمدآبادی - الوند پویان - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 8 -2-94225-964 انتخاب
2- Read and write 1: workbook
نويسنده:سیدکاظم شجاعی ؛ نويسنده:طاهره حبیبی‌احمدآبادی - الوند پویان،زبانکده کلام - 62 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -6-94225-964 انتخاب
3- Read and write 1
نويسنده:سیدکاظم شجاعی ؛ نويسنده:طاهره حبیبی‌احمدآبادی - الوند پویان،زبانکده کلام - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -2-94225-964 انتخاب
4- English reading passages for university students
نويسنده:قاسم آقاجانزاده‌کیاسی ؛ نويسنده:مجید پورمحمدی - الوند پویان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -8-94225-964 انتخاب
5- Read and write 3A
نويسنده:سیدکاظم شجاعی ؛ نويسنده:طاهره حبیبی‌احمدآبادی - الوند پویان - 50 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -0-94225-964 انتخاب
6- راهنمای جامع Select readings )intermediate(
نويسنده:لیندا لی ؛ نويسنده:اریک گوندرسن ؛ مترجم:زهرا بحری - الوند پویان - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 نسخه - 964-94225-1-X انتخاب
7- راهنمای جامع Select readings (intermediate(
نويسنده:Linda Lee ؛ نويسنده:Erik Gundersen ؛ مترجم:زهرا بحری - الوند پویان - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 25000 نسخه - 964-94225-1-X انتخاب
8- English reading passages for university students
نويسنده:قاسم آقاجانزاده‌کیاسی ؛ نويسنده:مجید پورمحمدی - الوند پویان - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -8-94225-964 انتخاب
9- Read and write 1: workbook
نويسنده:سیدکاظم شجاعی - الوند پویان،نهالستان - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -6-94225-964 انتخاب
10- English reading passage for university students
نويسنده:قاسم آقاجانزاده‌کیاسی ؛ نويسنده:مجید پورمحمدی - الوند پویان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -8-94225-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3