لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شادی در خانواده
نويسنده:محمدرضا عابدی - مطالعات خانواده - 114 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 10000 ریال - 9 -5-95019-964 انتخاب
2- بازی، خانواده و پرورش خلاقیت کودکان
نويسنده:عبدالرضا کردی - مطالعات خانواده - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 8 -0-95019-964 انتخاب
3- مادر مدیر خانه است نه مستخدم خانه
نويسنده:عبدالرضا کردی - مطالعات خانواده - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -6-95019-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1