لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شریعت، طریقت و حقیقت حج
- دانشیاران ایران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 964-96931-9-X انتخاب
2- ماجرای بعد از واقعه عاشورا
نويسنده:محمد دانشیارشوشتری - دانشیاران ایران - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -6-96931-964 انتخاب
3- منشور تربیتی جوان
نويسنده:عبدالفتاح دانشیار ؛ نويسنده:مهدی میرباقری - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -7-96931-964 انتخاب
4- منازل الاخره و مطالب الفاخره: در توصیف مرگ و عالم پس از مرگ
نويسنده:عباس قمی - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -5-96931-964 انتخاب
5- منازل الاخره و مطالب الفاخره: در توصیف مرگ و عالم پس از مرگ
نويسنده:عباس قمی - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 8000 نسخه - 12000 ریال - 7 -5-96931-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1