لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2292)
چاپ مجدد (3447)
تالیف (4797)
ترجمه (942)
تهران (4836)
شهرستان (903)
كودك و نوجوان (369)
كمك درسی و آموزشی (2991)

تعداد یافت شده (5739) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاراته
نويسنده:همیش آدام ؛ مترجم:فریده صادقی - موسسه انتشارات دانش - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1376 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- میخواهم بخندم، میخواهم بگریم: اشعاری برخاسته از احساسات زنانه
نويسنده:سوزان‌پولیس شوتس ؛ مترجم:محمود میر ؛ مترجم:حبیب‌الله صناعتی(پوریا) - پارسی‌نژاد - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 964-91505-1-X انتخاب
3- انگلیسی در سفر = English On Trip
نويسنده:حسن اشرف‌الکتابی - استاندارد،واژه - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 2 -7-91440-964 انتخاب
4- گرامر انگلیسی و تست = The English Grammar And Tests
نويسنده:غ.ح. مشایخی‌مقدم - شرق - 540 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 7 سال 1376 - 33000 نسخه - 15000 ریال - 9 -2-90459-964 انتخاب
5- بازآموز زبان انگلیسی (دوم راهنمایی)
نويسنده:محمد اصلی‌پور ؛ نويسنده:سیدعباس حسینی ؛ نويسنده:پرویز صلاحی - خدمات آموزشی رزمندگان اسلام - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 10000 نسخه - 3200 ریال - 7 -20-6214-964 انتخاب
6- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 45 سال 1379 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 5 -2-91323-964 انتخاب
7- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 46 سال 1379 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 5 -2-91323-964 انتخاب
8- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 47 سال 1379 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 5 -2-91323-964 انتخاب
9- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 48 سال 1379 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 5 -2-91323-964 انتخاب
10- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص دوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 49 سال 1379 - 5000 نسخه - 7200 ریال - 5 -2-91323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 574