لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28864)
چاپ مجدد (20134)
تالیف (42067)
ترجمه (6931)
تهران (41042)
شهرستان (7956)
كودك و نوجوان (8641)
كمك درسی و آموزشی (6362)

تعداد یافت شده (48998) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Anti-drug policy of the Islamic Repubic of Iran
نويسنده:رضا اسدی - اداره روابط بین‌الملل مبارزه با مواد مخدر - 76 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 2000 نسخه - انتخاب
2- Oxford elementary learner's dictionary of English
- کلینی - 306 صفحه - رقعی - 5000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
3- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - پژوهش - 320 صفحه - وزیری - 700 ریال - انتخاب
4- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 320 صفحه - وزیری - 5000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
5- Graded exercises in English
- کلینی - 194 صفحه - رقعی - 10000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- Handbook of pediatrics
- جهاد دانشگاهی - 926 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 1500 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
7- Manual A Clinical Problems In Cardiology.
نويسنده:David Hillis - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی) - 490 صفحه - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
8- Beyer
- پارت - 88 صفحه - رحلی - چاپ 5 سال 1370 - 5000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
9- Boboric's Holiday
نويسنده:Danald Dallas - نسل پویا - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 820 ریال - انتخاب
10- Advanced Dos
نويسنده:Michael.I. Hyman - جلوه - 416 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1370 - 1800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4900