لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29180)
چاپ مجدد (20169)
تالیف (42400)
ترجمه (6949)
تهران (41376)
شهرستان (7973)
كودك و نوجوان (8671)
كمك درسی و آموزشی (6411)

تعداد یافت شده (49349) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خلاصه مقالات کنگره سراسری طب و تصویر
- دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی ‌مشهد - 181 صفحه - 1000 نسخه - انتخاب
2- مکالمات روزمره انگلیسی با تلفظ و ترجمه فارسی
نويسنده:محمود فرجی - بنیاد - 158 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 5500 نسخه - 400 ریال - انتخاب
3- Case: using software development tools
نويسنده:Alans. Fisher - هومن - 281 صفحه - 22000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
4- Mafunzo Ya Kidini (kitabu Chakwanza)
نويسنده:ابراهیم امینی ؛ نويسنده:علی‌اکبر موسوی‌حسینی - Taasisya Fikraza Kiislamu - 79 صفحه - جلد 1 - 1000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
5- Legal Problems
نويسنده:Michael Molyneux - دفتر خدمات حقوقی بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران - 83 صفحه - 600 ریال - انتخاب
6- Getting on
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - 144 صفحه - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
7- Open road
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - 256 صفحه - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- Turning point
نويسنده:Michael Coles ؛ نويسنده:Basil Lord - Language Cassettes Institute - 176 صفحه - 3000 نسخه - 710 ریال - انتخاب
9- American streamline: departures: workbook
نويسنده:Bernard Hertley ؛ نويسنده:Peter Viney - نسل دانش - 79 صفحه - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
10- A course in spoken English: beginning advanced grammer
- انستیتو زبان ایران - 33 صفحه - 2000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4935