لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(115)
چاپ مجدد (312)
تالیف (137)
ترجمه (290)
تهران (427)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (15)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (427) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آبروی از دست رفته کاتریف بلوم
نويسنده:هاینریش بل ؛ مترجم:شریف لنکرانی - خوارزمی - 154 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
2- آخرین نامه‌های محکومیان به مرگ
نويسنده:پیرو مالوتسی ؛ نويسنده:جوانی پیرلی ؛ مترجم:هوشنگ وزیری - خوارزمی - 306 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
3- آرمانشهر: یوتوپیا
نويسنده:تامس مور ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ مترجم:نادرافشار نادری - خوارزمی - 139 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- آزادی یا مرگ
نويسنده:نیکوس کازانتزاکیس ؛ مترجم:محمد قاضی - خوارزمی - 1362 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1362 - 5000 نسخه - 885 ریال - انتخاب
5- آغاز و انجام تاریخ
نويسنده:کارل یاسپرس ؛ مترجم:محمدحسن لطفی - خوارزمی - 372 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 625 ریال - انتخاب
6- آگوستین
نويسنده:کارل یاسپرس ؛ مترجم:محمدحسن لطفی - خوارزمی - 160 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 250 ریال - انتخاب
7- آلبرت لوتولی
نويسنده:مری بنسون ؛ مترجم:حسین ابوالحسنی - خوارزمی - 1120 صفحه - چاپ 1 سال 1357 - انتخاب
8- آموزش در جریان پیشرفت
نويسنده:پائولو فریره ؛ مترجم:احمد بیرشک - خوارزمی - 216 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 5500 نسخه - 400 ریال - انتخاب
9- آموزش ستمدیدگان
نويسنده:پائولو فریره ؛ مترجم:احمد بیرشک ؛ مترجم:سیف‌الله داد - خوارزمی - 271 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
10- آنیشتاین
نويسنده:جرمی برنشتاین ؛ مترجم:احمد بیرشک - خوارزمی - 234 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 435 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43