لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(63)
چاپ مجدد (139)
تالیف (37)
ترجمه (165)
تهران (202)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (202) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تنهایی در سفر
نويسنده:حسنعلی لقایی - حمیدا - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- فرشته شریر
نويسنده:تیلور کالدول ؛ مترجم:نوشین ریشهری ؛ ويراستار:پرویز طاهری - حمیدا - 256 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 8000 ریال - انتخاب
3- توفان، بزرگترین نبرد تاریخ
نويسنده:بهرام افراسیابی - حمیدا - 848 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 4400 نسخه - 29000 ریال - انتخاب
4- قصر تانکارد
نويسنده:دایان پیرسون ؛ مترجم:نوشین ریشهری ؛ ويراستار:امیر طاهری - حمیدا - 340 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1375 - 3300 نسخه - 11000 ریال - 6 -3-91445-964 انتخاب
5- خاطرات اوا براون (همسر هیتلر)
مترجم:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی ؛ مصحح:نوشین حمیدا - حمیدا - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1376 - 11000 نسخه - 14000 ریال - 4 -4-91445-964 انتخاب
6- پس فردا
نويسنده:آلان فولسوم ؛ مترجم:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:لادن محمودی - حمیدا - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4400 نسخه - 11500 ریال - 2 -5-91445-964 انتخاب
7- شیر
نويسنده:ژوزف کسل ؛ مترجم:کتایون نیلوفری ؛ ويراستار:نیلوفر حمیدا - حمیدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 0 -6-91445-964 انتخاب
8- گلهای جوان
نويسنده:امیرحسین خراسانیان - حمیدا - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 4500 ریال - 964-91445-1-X انتخاب
9- عشق و اشباح = of Love And Shadows
نويسنده:ایزابل آلنده ؛ مترجم:نوشین ریشهری - حمیدا - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4400 نسخه - 12000 ریال - 1 -0-91445-964 انتخاب
10- از تنهایی جوان
شاعر:محمدرضا احمدی - حمیدا - 420 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3200 نسخه - 11500 ریال - 5 -9-91445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21