لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1782)
چاپ مجدد (2507)
تالیف (1613)
ترجمه (2676)
تهران (4284)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (802)
كمك درسی و آموزشی (29)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (4289) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آئین شهرداری در قرن هفتم هجری
نويسنده:محمدبن‌محمد ابن‌اخوه ؛ مترجم:جعفر شعار - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 284 صفحه - وزیری - چاپ 3 سال 1367 - 3000 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
2- آئین شهرداری در قرن هفتم هجری
نويسنده:محمدبن‌محمد ابن‌اخوه ؛ مترجم:جعفر شعار - علمی و فرهنگی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب - 243 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 1050 ریال - انتخاب
3- اصول حساب هندی: ترجمه فارسی و متن عربی
نويسنده:کوشیار گیلانی ؛ مترجم:محمد باقری - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 99 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
4- جهان از چه ساخته شده است
نويسنده:آیزاک آسیموف ؛ مترجم:محمود بهزاد - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 222 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- روانشناسی واخلاق
نويسنده:حسین آزاد ؛ مترجم:علی پریور - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 380 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
6- راهنمای همگان برای درمان طبیعی
نويسنده:هاری بنیامین ؛ مترجم:سیاوش آگاه - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 576 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی: تحلیلی از داستانهای عرفانی - فلسفی ابن سینا و سهروردی
نويسنده:تقی پورنامداریان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 554 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
8- رقابت روس وانگلیس درایران و افغانستان
نويسنده:پیوکارلو ترنزیو ؛ مترجم:عباس آذرین - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - 203 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
9- الرساله العلیه فی الاحادیت النبویه: شرح چهل حدیث نبوی
نويسنده:حسین‌بن‌علی کاشفی ؛ مصحح:جلال‌الدین محدث - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 515 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 620 ریال - انتخاب
10- رساله القاء ‌الله درمنازل سلوک بمقام القاء ‌الله: مستفاد از آیات کریمه
نويسنده:حسن مصطفوی - وزارت فرهنگ و آموزش عالی، علمی و فرهنگی - 119 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 110 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 429