لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(655)
چاپ مجدد (1004)
تالیف (1121)
ترجمه (538)
تهران (1649)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (173)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1659) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی اجزا
نويسنده:سیدجلال آشفته - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 344 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
2- طراحی و محاسبه روسازی آسفالتی و بتنی فرودگاهها
نويسنده:خسرو اویسی - دانشگاه پلی‌تکنیک - 140 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
3- طرح و محاسبه روسازی آسفالتی وبتنی فرودگاهها
نويسنده:خسرو اویسی - دانشگاه پلی‌تکنیک - 140 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
4- زمین‌شناسی عمومی
نويسنده:سیروس شفیعی ؛ نويسنده:حسن مدنی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 496 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- عملیات انتقال درمهندسی شیمی
نويسنده:آر.آر گرین‌کورن ؛ نويسنده:دی.پی. کسلر ؛ مترجم:طاهره کاغذچی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 636 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
6- طراحی تصفیه خانه‌های صنایع نساجی
نويسنده:سیدمرتضی حسینیان ؛ نويسنده:علیرضا خسروی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 157 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- اتوماتیک کنترل (لاتین)
نويسنده:فرامیراح ریون - دانشگاه پلی‌تکنیک - 664 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 1000 نسخه - 690 ریال - انتخاب
8- پلی‌مرهای مصنوعی: ساختن ملکولهای بزرگ
نويسنده:فرد بیلمیر ؛ مترجم:محمد حقیقت‌کیش - محمد حقیقت‌کیش،دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 193 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 2000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
9- زهکشی و روسازی فرودگاه (بتنی و آسفالتی)
نويسنده:خسرو اویسی - دانشگاه پلی‌تکنیک - 45 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - انتخاب
10- سیستمهای کنترل دیجیتالی مدرن
نويسنده:ریموند جایکوت ؛ مترجم:سیدمحمدرضا هاشمی‌گلپایگانی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 204 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1366 - 2000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 166