لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(178)
چاپ مجدد (110)
تالیف (138)
ترجمه (150)
تهران (285)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (87)
كمك درسی و آموزشی (25)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (288) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهایی از دانستگی
نويسنده:کریشنا مورتی ؛ مترجم:مرسده لسانی - به‌نگار - 206 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
2- طغیان نایبیان در جریان انقلاب مشروطیت ایران
نويسنده:محمدرضا خسروی ؛ نويسنده:علی دهباشی - به‌نگار - 572 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2300 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
3- نامه‌های کمال الملک
گردآورنده:علی دهباشی - به‌نگار - 261 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
4- کتاب به نگار
گردآورنده:علی دهباشی - به‌نگار - 284 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3500 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
5- می گوید ویران کن
نويسنده:مارگریت دوراس ؛ مترجم:فریده زندیه - به‌نگار - 127 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 720 ریال - انتخاب
6- م‍ص‍ی‍ب‍ت‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ب‍ودن‌: ۱۰ ن‍وش‍ت‍ه‌ و ۱۴ داس‍ت‍ان‌ و ۳ ن‍ام‍ه‌ و ۱۳ ش‍ع‍ر
مترجم:سیروس طاهباز - به‌نگار - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
7- اسپرلوس
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:پرویز داریوش - به‌نگار - 265 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- آوازهای ایرانی: از شعرهای 66ـ1354
نويسنده:فرامرز سلیمانی - به‌نگار - 213 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
9- سایه‌های وقت: مجموعه شعر
نويسنده:حسین محمودی - به‌نگار - 108 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
10- پاسخ به مدعی
نويسنده:انور خامه‌ای - به‌نگار - 167 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29