لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(259)
چاپ مجدد (87)
تالیف (187)
ترجمه (159)
تهران (36)
شهرستان (310)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (5)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (346) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناسیونالیسم: حاکمیت ملی و استقلال
نويسنده:رضا داوری‌اردکانی - نشر پرسش - 144 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - انتخاب
2- دایناسورها
نويسنده:ژوانا کول ؛ مترجم:فرزان سجودی ؛ نقاش:مورت کونشلر - نشر پرسش - 32 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
3- شیمی پلیمر
نويسنده:م.آ. کاود ؛ مترجم:داریوش حاجی‌حیدری - نشر پرسش - 188 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
4- لغت‌نامه انگلیسی - فارسی
نويسنده:جاوید جهانشاهی - نشر پرسش - 84 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 350 ریال - انتخاب
5- نفس ناشناخته
نويسنده:کارل‌گوستاو یونگ ؛ مترجم:جاوید جهانشاهی - نشر پرسش - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3300 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- صهیونیسم، نژادپرستی عریان
نويسنده:اسرائیل شاهاک ؛ مترجم:اصغر تفنگساز - نشر پرسش - 255 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
7- بر بام افسانه‌ها: دوازده افسانه زیبا
مترجم:جاوید جهانشاهی - نشر پرسش - 154 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
8- ذن در هنر کمان‌گیری
نويسنده:اوگن هریگل ؛ مترجم:جاوید جهانشاهی - نشر پرسش - 117 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- خودآموز خوشنویسی نخ
نويسنده:طهمورث اجاقی - نشر پرسش - 32 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
10- نحو نمونه
نويسنده:سیدحسن حسینی - نشر پرسش - 152 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35