لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (173)
تالیف (355)
ترجمه (7)
تهران (22)
شهرستان (340)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (362) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول عقاید
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 528 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
2- تفسیر جوامع الجامع
نويسنده:فضل‌بن‌حسن طبرسی ؛ مصحح:ابوالقاسم گرجی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 540 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقائد الامامیه
نويسنده:سیدمحسن خرازی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 332 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 2000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
4- تعلیم اللغه العربیه
نويسنده: لجنه تالیف الکتب الدراسیه - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 270 صفحه - جلد 2 - چاپ 3 سال 1368 - 2000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- تفسیر جوامع‌ الجامع
نويسنده:فضل‌بن‌حسن طبرسی ؛ مصحح:ابوالقاسم گرجی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 551 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
6- تفسیر جوامع‌ الجامع
نويسنده:فضل‌بن‌حسن طبرسی ؛ مصحح:ابوالقاسم گرجی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 524 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- احکام اقتصادی اسلام در مورد زمین
نويسنده:حسین مظاهری - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 128 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
8- ابحاث فی الملل و النحل
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 312 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
9- کلیات فی علم الرجال
نويسنده:جعفر سبحانی‌تبریزی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 484 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
10- تفسیر جوامع الجامع
نويسنده:فضل‌بن‌حسن طبرسی ؛ مصحح:ابوالقاسم گرجی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ،حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 596 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37