لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(527)
چاپ مجدد (706)
تالیف (521)
ترجمه (712)
تهران (1231)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1047)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (1233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 672 صفحه - چاپ 1 سال 1373 - 10000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
2- پا به پای آفتاب
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 333 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 10000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
3- آشنای غنچه‌ها: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 335 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 10000 نسخه - 2250 ریال - انتخاب
5- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - پنجره - 1340 صفحه - (در4جلد ) - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
6- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 8 -5-90011-964 انتخاب
7- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 6 -6-90011-964 انتخاب
8- آشنای غنچه‌ها: قصه‌های زندگی امام خمینی (س): برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:افسانه شعبان‌نژاد - پنجره - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 20000 نسخه - 1000 ریال - 5 -1-90011-964 انتخاب
9- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 6000 ریال - 4 -7-90011-964 انتخاب
10- پا به پای آفتاب: گفته‌ها و ناگفته‌ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده:امیررضا ستوده ؛ ويراستار:فهیمه حسین‌زاده ؛ ويراستار:شهرام رضازاده - پنجره - 354 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 10000 نسخه - 1000 ریال - 2 -8-90011-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124