لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(181)
چاپ مجدد (325)
تالیف (231)
ترجمه (275)
تهران (305)
شهرستان (201)
كودك و نوجوان (30)
كمك درسی و آموزشی (9)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (506) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلبوم خنده
نويسنده:منصور خانلو - موسسه انتشارات تلاش - 160 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 125 ریال - انتخاب
2- آموزش ترکی استانبولی
نويسنده:محمدکاظم آزاد - موسسه انتشارات تلاش - 176 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 3000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
3- جزیره اسرارآمیز
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:حسن توکلی - موسسه انتشارات تلاش - 192 صفحه - چاپ 1 سال 1365 - 450 ریال - انتخاب
4- نغمه داغی و استعمار
نويسنده:حیدر عباسی - موسسه انتشارات تلاش - 56 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 100 ریال - انتخاب
5- نغمه‌های شاعرانه: مجموعه‌ای ازاشعار شعرای فارسی زبان ایرانی و جهان
نويسنده:رحمن دلفراقی - موسسه انتشارات تلاش - 224 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
6- نقش مرکز غیبی تبریز درانقلاب مشروطیت ایران
نويسنده:صمد سرداری‌نیا - موسسه انتشارات تلاش - 357 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 585 ریال - انتخاب
7- صدای شعر امروز
نويسنده:بهمن مه‌آبادی ؛ نويسنده:احد منطقی‌تبریزی - موسسه انتشارات تلاش - 424 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1366 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
8- قطب شمال
نويسنده:جک لندن ؛ مترجم:رحیم جمشیدی - موسسه انتشارات تلاش - 240 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
9- قلعه کارپاتها
نويسنده:ژول ورن ؛ مترجم:شهناز ژاله‌پور - موسسه انتشارات تلاش - 152 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 10000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- قهرمان بزرگ
نويسنده:یوری‌اله شاو ؛ مترجم:غلامحسین فرنود - موسسه انتشارات تلاش - 222 صفحه - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51