لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (30)
تالیف (43)
ترجمه (6)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 846 صفحه - چاپ 17 سال 1368 - 20000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
2- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 847 صفحه - چاپ 18 سال 1368 - 4000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- هنر آشپزی مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 847 صفحه - چاپ 21 سال 1370 - 10000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
4- انشاء و نامه‌نگاری (انگلیسی)
نويسنده:سیاوش بهزاد - کتاب ایران - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- گواهی عاشق اگر بپذیرند
نويسنده:قاسم هاشمی‌نژاد - کتاب ایران - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
6- Pitman Book Of Synomyms And Anatonyms
- کتاب ایران - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
7- هنر آشپزی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 847 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 27 سال 1371 - 20000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
8- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی (کتاب اول)
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 854 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 34 سال 1374 - 20000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
9- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و ملل مختلف
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 788 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1375 - 20000 نسخه - 32000 ریال - انتخاب
10- هنر آشپزی: مجموعه غذاهای ایرانی و فرنگی
نويسنده:رزا منتظمی - کتاب ایران - 948 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 35 سال 1376 - 20000 نسخه - 42000 ریال - 1 -0-91680-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5