لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(496)
چاپ مجدد (5)
تالیف (477)
ترجمه (24)
تهران (243)
شهرستان (258)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (17)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (501) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منازل الاخره و مطالب الفاخره: در توصیف مرگ و عالم پس از مرگ
نويسنده:عباس قمی - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -5-96931-964 انتخاب
2- منشور تربیتی جوان
نويسنده:عبدالفتاح دانشیار ؛ نويسنده:مهدی میرباقری - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -7-96931-964 انتخاب
3- منازل الاخره و مطالب الفاخره: در توصیف مرگ و عالم پس از مرگ
نويسنده:عباس قمی - دانشیاران ایران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 8000 نسخه - 12000 ریال - 7 -5-96931-964 انتخاب
4- آئینه حق‌نما
نويسنده:حمید کاظمی‌پور - دانشیاران ایران - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 8 -1-96931-964-978 انتخاب
5- ضرب‌المثلهای عدد هفت
نويسنده:مصطفی علوی - دانشیاران ایران - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 4 -2-91357-964-978 انتخاب
6- داستان نجوم به زبان کودکان و نوجوانان
نويسنده:حجت بهبودیان ؛ تصويرگر:علیرضا کریمی - دانشیاران ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 0 -0-91357-964-978 انتخاب
7- شریعت، طریقت و حقیقت حج
- دانشیاران ایران - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 964-96931-9-X انتخاب
8- ظهور و رجعت در اسلام (اهل سنت)، مسیحیت، یهودیت و آیین زردشت
- دانشیاران ایران - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 2 -6-91357-964-978 انتخاب
9- پیاده با خدا
گردآورنده:یوسف عباسی‌پروین - دانشیاران ایران،معارف معنوی - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 6 -05-6517-600-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای از اخترشیمی
نويسنده:مهدی دانشیار ؛ نويسنده:محمد روفچائی - دانشیاران ایران،معارف معنوی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -10-6517-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51