لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (0)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (33)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با آداب زیارت (گردش و نیایش)
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 32 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 4 -1-90541-600-978 انتخاب
2- آشنایی با بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 24 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 3000 ریال - 1 -2-90541-600-978 انتخاب
3- شناسایی و تحقیق در بناهای آرامگاهی امامزاده‌ها
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 48 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 8 -3-90541-600-978 انتخاب
4- آشنایی با آستان مقدس امامزاده‌ زید (ع)
به‌اهتمام:محمدرضا مجمع ؛ به‌اهتمام:زهرا قریشی - مجمع - 36 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 5 -4-90541-600-978 انتخاب
5- Talking in tourism and hotel industries
نويسنده:مریم فاضل - مجمع - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 0 -9-90541-600-978 انتخاب
6- مدیریت هتلداری و جهانگردی: کتاب راهنمای فرانسه سطح یک (1) و دو (2)
نويسنده:ندا فیروزآبادی ؛ تصويرگر:زهراالسادات فیروزآبادی - مجمع - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -01-6625-600-978 انتخاب
7- انگلیسی تخصصی برای راهنمایان ایرانگردی و جهانگری
نويسنده:علی صدرنیا - مجمع - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 4 -03-6625-600-978 انتخاب
8- مدیریت کارآفرینی کاربردی: مدیریت کارآفرینی و کسب و کار
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 154 صفحه - جلد 61 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 8 -05-6625-600-978 انتخاب
9- مدیریت کارآفرینی کاربردی: طرح کسب و کار و امکان سنجی
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 96 صفحه - جلد 62 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 5 -06-6625-600-978 انتخاب
10- مدیریت کارآفرینی کاربردی: خلاقیت و نوآوری
نويسنده:احسان قاسمی ؛ نويسنده:محمدرضا مجمع ؛ نويسنده:زهرا قریشی - مجمع - 96 صفحه - جلد 63 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 2 -07-6625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4