لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(72)
چاپ مجدد (57)
تالیف (89)
ترجمه (40)
تهران (129)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (129) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طراحی پارک‌های کوچک
نويسنده:آن فوسایت ؛ نويسنده:لورا ماساچیو ؛ نويسنده:فرانک فیتس‌جرالد - آرمان شهر - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 68000 ریال - 2 -1-91632-600-978 انتخاب
2- مکانهای امن
مترجم:محسن هنرور ؛ مترجم:امین امینی - آرمان شهر - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 9 -2-91632-600-978 انتخاب
3- تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا از آغاز تا انقلاب صنعتی
نويسنده:جهانشاه پاکزاد - آرمان شهر - 454 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 5 -0-91632-600-978 انتخاب
4- تنظیم شرایط محیطی (معماری)
نويسنده:ساسان مرادی ؛ ويراستار:زهراالسادات هوشمند - آرمان شهر - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 6 -4-91851-600-978 انتخاب
5- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی: از "کمیت" تا "کیفیت"
نويسنده:جهانشاه پاکزاد - شهیدی،آرمان شهر - 522 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 132000 ریال - 3 -4-91632-600-978 انتخاب
6- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی: از "آرمان" تا "واقعیت"
نويسنده:جهانشاه پاکزاد - شهیدی،آرمان شهر - 456 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 118000 ریال - 6 -3-91632-600-978 انتخاب
7- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی: از "فضا" تا "مکان"
نويسنده:جهانشاه پاکزاد - شهیدی،آرمان شهر - 616 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 0 -5-91632-600-978 انتخاب
8- مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری
نويسنده:جهانشاه پاکزاد - آرمان شهر - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 5 -1-91851-600-978 انتخاب
9- مکان و بی‌مکانی
نويسنده:ادوارد رلف ؛ مترجم:محمدرضا نقصان‌محمدی ؛ مترجم:کاظم مندگاری - آرمان شهر - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 58000 ریال - 1 -8-91632-600-978 انتخاب
10- پایان هنر
نويسنده:دانالد کاسپیت ؛ مترجم:محمدرضا جودت - آرمان شهر - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 69000 ریال - 4 -7-91632-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13