لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (5)
تالیف (16)
ترجمه (8)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماکس وبر و نظریه پست مدرن جدال عقل و افسون
نويسنده:نیکلاس گین ؛ مترجم:محمود مقدس ؛ مقدمه:حمید عضدانلو - روزنه،نهادگرا - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 5 -7-92065-600-978 انتخاب
2- معماری اختیار یا سرنوشت
نويسنده:لئون کرییر ؛ زيرنظر:مهرداد قیومی‌بیدهندی - نهادگرا - 246 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 1 -5-92065-600-978 انتخاب
3- هنر و معماری اسلامی
نويسنده:رابرت هیلن‌برند ؛ مترجم:اردشیر اشراقی ؛ ويراستار:سیدحامد بهشتی - روزنه،نهادگرا - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 52000 ریال - 3 -1-92263-600-978 انتخاب
4- پرسش و پاسخ در هومیوپاتی
نويسنده:غلامرضا عسگری‌درمنکی - نهادگرا - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -6-92065-600-978 انتخاب
5- پرسش و پاسخ در هومیوپاتی
نويسنده:غلامرضا عسگری‌درمنکی ؛ نويسنده:پریسا علوی‌طباطبایی - نهادگرا - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -6-92065-600-978 انتخاب
6- پرسش و پاسخ در هومیوپاتی
نويسنده:غلامرضا عسگری‌درمنکی ؛ نويسنده:پریسا علوی‌طباطبایی - نهادگرا،روزنه - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 8 -6-92065-600-978 انتخاب
7- بنیان‌های نهادی اقتصاد آزاد
نويسنده:محمدقلی یوسفی - نهادگرا - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -3-92263-600-978 انتخاب
8- اقتصاد ایران در دوران دولت ملی
نويسنده:فرشاد مومنی ؛ نويسنده:بهرام نقش‌تبریزی - نهادگرا - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -5-92263-600-978 انتخاب
9- آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی
نويسنده:رحمت مهدوی ؛ تهيه و تنظيم: بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های آیت‌الله دکتر بهشتی ؛ ويراستار:محبوبه حاجی‌آقایی - نهادگرا - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -2-92263-600-978 انتخاب
10- میر نامیرا: زمانه و کارنامه استاد میرمصطفی عالی‌نسب
نويسنده:میکائیل عظیمی ؛ مقدمه:فرشاد مومنی - نهادگرا - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 9 -9-92263-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3