لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(152)
چاپ مجدد (2)
تالیف (124)
ترجمه (30)
تهران (154)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (11)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (154) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح جامع حقوق مدنی
نويسنده:محمدعلی یوسفی ؛ نويسنده:رضا خودکار - آریا نقش - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -6-96643-600-978 انتخاب
2- شرح جامع آئین دادرسی کیفری
نويسنده:ایمان شاه‌بیگی - آریا نقش - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -5-96643-600-978 انتخاب
3- ده‌سالانه وکالت
نويسنده:آرمان سبط‌الشیخ ؛ نويسنده:هانیه‌سادات موسویان - آریا نقش - 742 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 2 -4-97024-600-978 انتخاب
4- شرح جامع قانون تجارت
نويسنده:رضا خودکار ؛ نويسنده:محمدعلی یوسفی - آریا نقش - 306 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -9-96643-600-978 انتخاب
5- چگونه توانستم با 5 میلیون تومان، یک میلیارد تومان درآمد کسب کنم؟ ...
نويسنده:ایمان اسدی - آریا نقش - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 895000 ریال - 9 -5-97024-600-978 انتخاب
6- اصول مذاکره و زبان بدن در تجارت نوین
نويسنده:سیدمازیار میر ؛ ويراستار:سهیلا مبارکی - آریا نقش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 5 -3-97024-600-978 انتخاب
7- ارتباط شبکه‌های عصبی و سیستم‌های توزیع شده با سامانه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی پلیس
نويسنده:محمود مقدم - آریا نقش - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 4 -6-96845-600-978 انتخاب
8- ردیابی اشیاء با استفاده از الگوریتم‌های انطباقی
نويسنده:فرزاد خادم‌محترم ؛ نويسنده:خلیل خادم‌محترم - آریا نقش - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 0 -8-97024-600-978 انتخاب
9- مبانی حقوق مالکیت فکری و بیوتکنولوژی
نويسنده:سهیل جدی - آریا نقش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -2-97822-600-978 انتخاب
10- فناوری نانوذرات مغناطیسی در رهایش دارو
نويسنده:عفت مومیوند - آریا نقش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 8 -0-97822-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16