لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (17)
ترجمه (9)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های مقابله با اعتیاد: آموزش، مشاوره، درمان
نويسنده:فتانه حسنی‌جعفری ؛ ويراستار:معصومه مغانلو - شناسنامه - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 3 -2-97159-600-978 انتخاب
2- آسیب‌های مجازی در هزاره سوم
نويسنده:فتانه حسنی‌جعفری ؛ ويراستار:حمیدرضا بختیاری ؛ ويراستار:زهرا دیدگاه - شناسنامه - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -1-97159-600-978 انتخاب
3- واسط مغز - کامپیوتر: اصول و کاربردها
نويسنده:جاناتان‌آر. وولپا ؛ مترجم:مرتضی شاهدی‌فر ؛ مترجم:سبلان دانشور - شناسنامه - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -0-97159-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مرتضی قدرتی - شناسنامه - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 7 -4-97159-600-978 انتخاب
5- حرکات اصلاحی به واسطه تمرینات با وزنه
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -5-97159-600-978 انتخاب
6- تشخیص جهت‌های حرکت در واسط مغز - کامپیوتر
نويسنده:مرتضی شاهدی‌فر - شناسنامه - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -9-97159-600-978 انتخاب
7- طراحی تمرین و نسخه‌نویسی در حرکات اصلاحی
نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:آذر آقایاری - شناسنامه - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 1 -6-97159-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف بدنسازی و پرورش اندام نوین
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مجید گرگ‌یراق ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 1 -1-97987-600-978 انتخاب
9- مقابله با زورگویی در مدارس
نويسنده:فتانه حسنی‌جعفری ؛ ويراستار:مراد عبدی‌ورمزان - شناسنامه - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 15000 ریال - 8 -7-97159-600-978 انتخاب
10- استراتژی‌های نوین تغذیه در بدنسازی و پرورش اندام
مترجم:ناصر امیری ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور ؛ مترجم:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -5-97987-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3