لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(186)
چاپ مجدد (67)
تالیف (136)
ترجمه (117)
تهران (253)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (19)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (253) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای فارسی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 شامل: شرح مشکلات و مفاهیم ...
نويسنده:بهمن نجفی‌مقدم - سیمین ‌دخت - 425 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 26000 ریال - 3 -1-92723-964 انتخاب
2- راهنمای عربی پیش‌دانشگاهی 1 و 2
نويسنده:مهران نجفی‌مقدم - سیمین ‌دخت - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 19000 ریال - 5 -0-92723-964 انتخاب
3- رابطه ورزش با بیماریهای قلبی
نويسنده:رضا واحدی - سیمین ‌دخت - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5100 نسخه - 18000 ریال - 1 -2-92723-964 انتخاب
4- علل اصلی تشخیص بیماریها
نويسنده:هنری‌هرولد فریدمن ؛ مترجم:علی آزاد - سیمین ‌دخت - 496 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 9 -9-92723-964 انتخاب
5- آموزش سریع Windows me
نويسنده:جنیفر فولتون ؛ مترجم:فرهاد قلی‌زاده‌نوری - سیمین ‌دخت - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5300 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
6- نویسندگی معاصر ایران
نويسنده:احمدعلی جعفری - سیمین ‌دخت - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 11000 ریال - 2 -05-7363-964 انتخاب
7- وهم
نويسنده:مجید رضوی‌رضوانی - سیمین ‌دخت - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 6 -5-92723-964 انتخاب
8- آموزش سریع Windows me
نويسنده:جنیفر فولتون ؛ مترجم:فرهاد قلی‌زاده‌نوری - سیمین ‌دخت - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5300 نسخه - 16000 ریال - 964-327-022-X انتخاب
9- صفحه‌های گسترده کواتروپرو
نويسنده:حمید مقدم - سیمین ‌دخت - 940 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 6100 نسخه - 36000 ریال - 2 -7-92723-964 انتخاب
10- اصول برنامه‌نویسی به زبان C
نويسنده:بایرون گوتفرید ؛ مترجم:مهران نصراللهی - سیمین ‌دخت - 808 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 نسخه - 35000 ریال - 0 -8-92723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26