لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(136)
چاپ مجدد (256)
تالیف (352)
ترجمه (40)
تهران (390)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (392) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طلوع محمد: برگزیده ای ازاشعارغیرعاشقانه ازکتابهای اشک ...
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 404 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1365 - 5000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
2- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:طاهر خوشنویس - سنایی،نشر جامعه‌نگر - 487 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
3- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:طاهر خوشنویس - سنایی،نشر جامعه‌نگر - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - انتخاب
4- هیلاج‌نامه
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مصحح:احمد خوشنویس - سنایی - 360 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- دیوان عنصری بلخی: با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال‌و فهارس و لغت
- سنایی - 435 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 2000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
6- دیوان هلالی جغتایی باشاه ودرویش وصفات العاشقین او
نويسنده:سعید نفیسی - سنایی - 334 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - انتخاب
7- دیوان منصور حلاج
- سنایی - 292 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
8- دیوان خروس لاری
نويسنده:ابوالقاسم حالت - سنایی - 572 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
9- بیا با هم بگرییم
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی،پوپک - 244 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1368 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
10- اشک مهتاب: مجموعه شعر
نويسنده:مهدی سهیلی - سنایی - 340 صفحه - رقعی - چاپ 14 سال 1368 - 5000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40