لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(100)
چاپ مجدد (161)
تالیف (119)
ترجمه (142)
تهران (261)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (261) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- White fang
نويسنده:Jack London - توسن دانش،رادمهر - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
2- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - رادمهر،توسن دانش - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
3- The goldest place on earth
نويسنده:Tim Vicary - توسن دانش،رادمهر - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
4- Hercule
نويسنده:John Escott ؛ نويسنده:Timothy Boggs - توسن دانش،رادمهر - 42 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
5- The gift of the magi and other stories
نويسنده: Henry - رادمهر،توسن دانش - 28 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
6- Dinos day in london
نويسنده:Stephen Rabley - توسن دانش،رادمهر - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
7- Tinkers farm
نويسنده:Stephen Rabley - توسن دانش،رادمهر - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
8- The leopard and the lighthouse
نويسنده:Anne Collins - توسن دانش،رادمهر - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
9- The butterfly
نويسنده:Hans Christian Andersen - رادمهر،توسن دانش - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
10- A cheerful temper
نويسنده:Hans Christian Andersen - رادمهر،توسن دانش - 20 صفحه - جیبی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 27