لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (122)
تالیف (85)
ترجمه (95)
تهران (180)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (19)
كمك درسی و آموزشی (0)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (180) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیمار شماره 14
نويسنده:مهدی کلهرنیاگلکار ؛ ويراستار:علی‌اکبر ایزدی - رادمهر،نکوراد،دنیای آفتاب - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 9 -51-8673-964 انتخاب
2- چگونه ایده‌های بزرگ خلق کنیم؟
نويسنده:باری هاوکینز ؛ مترجم:رفعت بابایی - توسن دانش،نکوراد،فرهنگ جم - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 8 -6-91987-964 انتخاب
3- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
4- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
5- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 160 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
6- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
7- چگونه ایده‌های بزرگ خلق کنیم؟
نويسنده:باری هاوکینز ؛ مترجم:رفعت بابایی - توسن دانش،نکوراد،فرهنگ جم - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 18000 ریال - 8 -6-91987-964 انتخاب
8- بیمار شماره 14
نويسنده:مهدی کلهرنیاگلکار ؛ ويراستار:علی‌اکبر ایزدی - رادمهر،نکوراد،دنیای آفتاب - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 12000 ریال - 9 -51-8673-964 انتخاب
9- تنها کسی که دید
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 160 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 4 -59-8673-964 انتخاب
10- ارواح شبانه
نويسنده:گامبهیرو بیکخو ؛ مترجم:لیلا نوروزی‌بهار ؛ ويراستار:بهاره پاریاب - رادمهر،نکوراد،ارتباط نوین - 140 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 500 نسخه - 16500 ریال - 6 -58-8673-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18