لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(157)
چاپ مجدد (140)
تالیف (280)
ترجمه (17)
تهران (253)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (146)
كمك درسی و آموزشی (26)

انتخاب محدوده کتابهای ناشر


تعداد یافت شده (297) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Tiny talk 1A: student book
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان،گویش نو - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
2- Tiny talk 1A: workbook
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان،گویش نو - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
3- Tiny talk 1B: student book
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان،گویش نو - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
4- Tiny talk 1B: workbook
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان،گویش نو - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
5- Let's go: monolingual picture dictionary
نويسنده:Ritsuko Nakata ؛ نويسنده:Karen Frazier ؛ نويسنده:Barbara Hoskins - الوند پویان - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 25000 ریال - انتخاب
6- Tiny talk 1A: workbook
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5500 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
7- Tiny talk 1A: student book
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
8- Chambers dictionary of synonyms and antonyms
نويسنده:Martin Manser - الوند پویان - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 15000 ریال - انتخاب
9- Longman handy learner's dictionary of American English
- الوند پویان - 528 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
10- Tiny talk 1A: student book
نويسنده:Susan Rivers - الوند پویان - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 10000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30