بعثت


مدیر مسئول : میقانی، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. شانزده آذر، مقابل دانشکده فنی، پ. 36، ط. اول
صندوق پستی : ۱۴۱۷۹۵۴۴۹۱
تلفن : ۶۶۹۶۶۶۸۶ ، ۶۶۴۱۹۸۹۹ ، ۶۶۴۱۸۸۹۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۹۸۴۶۵
شماره پروانه نشر : ۶۵۴ دائم
پست الکترونیکی : ali.dorrin@yahoo.com
وب سایت : http://www.besatpub.com
شناسه شابك : [۴۳۷-۶۰۰],[۵۱۱۶-۶۰۰],[۷۰۸۴-۶۰۰],[۶۰۶۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : بعثت

فهرست كتاب های ناشر