به نگار


مدیر مسئول : فردآقایی، پریا
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : بلوار اندرزگو، خ. سلیمی شمالی، خ. امیرنوری، پ. 22
صندوق پستی : ۱۹۳۵۷۱۵۷۶۳
تلفن : ۲۲۲۰۶۷۱۵ ، ۲۲۲۱۵۸۸۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۱/۰۸
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۱۰۴۸۶۶
شماره پروانه نشر : ۱۷۴ موقت
پست الکترونیکی : info@behnegar-pub.com
وب سایت : http://www.behnegar-pub.com
شناسه شابك : [۶۸۳۵-۶۰۰],[۸۶۲۱-۶۰۰],[۶۳۳۲-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۶۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : به نگار

فهرست كتاب های ناشر