تندر


مدیر مسئول : 1358، محمدرضا
زمینه فعالیت : فلسفه و روانشناسي، ادبيات،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، پ. 25/1
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۷۵۳
تلفن : ۶۶۴۱۷۳۴۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۸۹/۱۱/۰۳ (اطلاعات این انتشارات موجود نیست)
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۴۱۷۳۴۶
شماره پروانه نشر : ۳۹۰ موقت
پست الکترونیکی :
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۳۰۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس :
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : تندر

فهرست كتاب های ناشر