دانشیاران ایران


مدیر مسئول : دانشیار، مهدی
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : م. بهارستان، خ. ایران، ک. کبریتچی، ک. رفاه
صندوق پستی : ۱۸۷۲۵۶۵۴۸۹
تلفن : ۳۳۵۵۶۵۷۱ ، ۳۶۸۳۱۵۲۵ ، ۰۹۳۸۱۳۸۳۷۱۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۳/۲۹
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۵۱۲۲۳۳۰۲
شماره پروانه نشر : ۷۷۰۹ موقت
پست الکترونیکی : daneshyaran.iran@yahoo.com
وب سایت : http://www.daneshiar.com
شناسه شابك : [۴۳۴-۶۰۰],[۶۵۱۷-۶۰۰],[۷۸۵۹-۶۰۰],[۸۱۱۸-۶۰۰],[۹۱۳۵۷-۹۶۴],[۹۶۹۳۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : دانشیاران ایران

فهرست كتاب های ناشر