آرمان شهر


مدیر مسئول : هوشمند، زهرا السادات
زمینه فعالیت : تكنولوژي (علوم كاربردي)، هنرها،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، شهداء ژاندارمری غربی، بن‌بست مرکزی، پ. 1، واحد. 2
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۳۷۸۳
تلفن : ۶۶۹۶۱۹۲۰ ، ۶۶۹۶۵۲۹۰ ، ۶۶۹۷۲۸۷۱
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۹/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۲۸۷۱
شماره پروانه نشر : ۹۱۶۸ موقت
پست الکترونیکی : n_p_samin@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۶۲۴۸-۶۰۰],[۹۱۶۳۲-۶۰۰],[۹۱۸۵۱-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۸
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آرمان شهر

فهرست كتاب های ناشر