حیدری


مدیر مسئول : حیدری، محمد
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. انقلاب، خ. دوازده فروردین، خ. ژاندارمری غربی، روبه روی اداره پست، پ. 124، ط. اول
صندوق پستی : ۱۳۱۴۶۷۴۴۷۱
تلفن : ۶۶۹۷۶۴۹۹ ، ۶۶۹۷۶۶۷۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۶۶۹۷۱۲۸۲
شماره پروانه نشر : ۹۴۲۶ موقت
پست الکترونیکی : mohammadheidari78@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۸۹-۶۰۰],[۶۹۷۱-۶۰۰],[۷۸۱۵-۶۰۰],[۸۵۳۲-۶۰۰],[۹۰۵۵۰-۶۰۰],[۹۲۱۹۰-۶۰۰]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : حیدری

فهرست كتاب های ناشر