آب خست


مدیر مسئول : سیفی، امیرحسین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : شهرری، سه راه ورامین، ک. بنفشه، پ. 6
صندوق پستی : ۱۸۶۱۹۱۳۸۴۱
تلفن : ۳۶۸۰۲۷۱۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۶/۰۷/۲۷
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۱۰۰۹۵ موقت
پست الکترونیکی : abkhast@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۹۳۰۶۳-۶۰۰],[۹۵۸۲۸-۶۰۰],[۹۷۷۸۲-۶۰۰],[۶۱۰۴-۶۲۲]
تاریخ تأسیس : ۱۳۹۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آب خست

فهرست كتاب های ناشر